hỗ trợ trực tuyến:
Hotline: 0908 088 197 (Chị Bích)

Hàng móc áo Vỉ kẹp phơi

kep áo
Vĩ kẹp phơi quần áo KA+ KD + kiểu mới
Mã sản phẩm:
Giá: 0
Chi tiết:

Thành phần: PP Nguyên Sinh

Vĩ kẹp dây KD12 (12 cái) size: 18*10(cm)

Vĩ kẹp KA12 (12 cái) size: 11.5*9(cm)

Vĩ kẹp KA20 (20 cái) size: 11.5*15.5(cm)

Vĩ kẹp KA30 (30 cái) size: 11.5*23.5(cm)

Vĩ kẹp hoa mai ( 320 cái) size: 15.5*9( cm)

Kẹp phơi quần áo kiểu mới ( 12 cái) size : 21*10( cm)

Sản phẩm khác: